Úvod

Vítam Vás na stránkach zameraných na objavovanie Života – jeho žitia v úcte a láske. Ich účelom nie je presviedčať a dokazovať, ale poskytnúť možnosť.

Napriek tomu, že je doba tabletiek na všetko, tak  recept následne v lekárni vymenený za tabletku na Život, na týchto stránkach nenájdete.Thassos

Život je totiž jediná smrteľná choroba, ktorou sa nakazíme (aj napriek všetkým očkovaniam) pri narodení. Na každom jedincovi však je, či so Životom bude bojovať (však s každou chorobou sa bojuje, že?), alebo ho jednoducho žiť.

V dobe našich úžasných technológii je paradoxné, že denne využívanie rôznych druhov skrytých (bežne neviditeľných) energií (napr. elektrinu som nikdy nevidel, iba jej prejavy 🙂 ) nás odvádza stále viac a viac od skutočného života.

Tu (v živote) neustále iný druh skrytej energie pôsobí a jej prejavom je to ako žijeme, živoríme, mordujeme sa, bojujeme. Časom sa akosi stalo, že my ľudia sme pozabudli ako spolu žiť (každý sám a pritom spolu).

Práve v každodennom živote, tvorenom vlastnou činnosťou či nečinnosťou, sa rozhoduje o výsledku – o tom, ako sa nám bude dariť. Technológie, (technické, či iné) sú iba prostriedkom k dosiahnutiu, ale aj k navodeniu klamnej vidiny dosiahnutia cieľa.

Občas je potrebné na ceste k dosiahnutiu toho vlastného, jedinečného cieľa získať aj „návod“. K tomu je vhodná osobná konzultácia.

Ako inšpiráciu Vám tiež ponúkam aj  články – ich čítanie. Pozor však na následky! Strata sladkej nevedomosti, teda vedieť a nekonať je životu nebezpečná!

Pomoc na ceste k úcte, k láske a životu.