Pripravované akcie

Ak máte záujem o náš pohľad na život (cyklus prednášok) , kontaktujte nás a spolu nájdeme priestor=čas a miesto na jej/ich realizáciu.