Pripravované akcie

V súčasnosti a v blízkej budúcnosti semináre nebudú.

Rozhodli sme sa istý čas venovať vyriešeniu našich vlastných potrieb.

V tejto dobe však budeme schopní realizovať prednášky na témy súvisiace s našim zameraním – životom v úcte a láske.

Ak máte záujem o našu prednášku (cyklus prednášok) , kontaktujte nás a spolu nájdeme priestor=čas a miesto na jej/ich realizáciu.

Pomoc na ceste k úcte, k láske a životu.