Konštelácie

Táto metóda pomáha každému zúčastnenému jedincovi (nie iba tomu, kto má postavenú svoju konšteláciu) .

Z prežitej skúsenosti viem, že vo veľa prípadoch účastník  iba svojou prítomnosťou, alebo obsadením do funkcie zástupcu  v konštelácii pri ich stavaní, sa dostáva do situácií, ktoré sa ho bytostne dotknú.

Mám pocit, že viac ako inde tu platí: „Ak je žiak pripravený učiteľ sa nájde.“ Potom podľa stupňa vnútornej pripravenosti sa nám „čosi“ udeje. To „čosi“ spôsobí, že sa meníme, lepšie povedané, že si to dovolíme.

Pre účasť na konštelácii je vhodné sa pripraviť.  Ako? Odporúčam získať dôležité informácie o udalostiach v rodine. Zvyčajne už pri ich vyhľadávaní sa dejú isté zmeny.

Pre postavenie si vlastnej konštalácie (nie je možné si ju nárokovať, či predplatiť jej postavenie)  je dobré si ujasniť čo sa má prostredníctvom konštelácie zmeniť – ako to má potom vyzerať – aký je ten prijateľný výsledný stav.

Ak cítite iba potrebu zmeny (prázdno, nerozhodnosť…), ale neviete ešte akej doporučujem najprv osobnú konzultáciu.

Konštelácie nenahrádzajú kvalifikovanú psychoterapiu, alebo lekársku pomoc a už vôbec neslúžia na dokazovanie pravdy.

Pomoc na ceste k úcte, k láske a životu.