Podmienky účasti

Účasť je v plnej zodpovednosti účastníka.

U niektorých osôb môže vyvolať  citové, psychické či fyzické procesy pretrvávajúce aj po skončení seminára.

Vstup pod vplyvom akýchkoľvek omamných látok (vrátane alkoholu), alebo ich užívanie  počas seminára je zakázaný – je dôvodom pre odmietnutie účastí bez vrátenia poplatku.

Samovoľný odchod účastníka v priebehu seminára nie je dôvodom pre vrátenie poplatku.

Seminár nie je náhradou za lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť.

Zmena termínu, či miesta konania vyhradená.

Pomoc na ceste k úcte, k láske a životu.