Otázky a odpovede

Čo je systém?

Napr. Systém je aj človek samotný a systémom môže byť aj skupina ľudí medzi ktorými je nejaký vzťah. Ľudia vstupujú počas svojho života do rôznych systémov – napríklad rodina, partnerský vzťah,  zamestnanci firmy, organizácia, projekt, firma a zákazníci a pod.
Ak jednotlivé súčasti systému sú na správnom mieste, systém funguje úspešne. Ak čo len jedna súčasť systému neplní svoju funkciu, alebo je premiestnená na iné miesto, ako jej patrí, systém sa začína rozlaďovať a ak je v ňom veľa neporiadku môže, v dôsledku tohoto chaosu, aj skolabovať.

Čo sú rodinné konštelácie podľa B. Hellingera?

Ukazujú, že sme hlboko prepojení s predchádzajúcimi generáciami (predkami) a so všetkým, čo sa im stalo. Rodina je tu preto, aby sa jej členovia navzájom podporovali a akceptovali bez ohľadu na to čo urobili, alebo ako to kto hodnotil!  Keď vzdorujeme prijatiu tohoto poriadku tak nielen my, ale aj naše deti, deti ich deti za to skôr či neskôr rôznym spôsobom zaplatia.

Život môžeme žiť až vtedy, keď máme usporiadaný svoj vzťah k príslušníkom celej rodiny – ctime ich osud.

Celej rodiny znamená, vrátane tých, ktorí z nej boli z akéhokoľvek dôvodu vyhnaní (čierne ovce), alebo zabudnutí či zatajení.

Čo sú dôverné informácie?

Dôverné informácie sú všetky informácie, ktoré klient – účastník uvedie v súvislosti s hľadaním riešenia jeho problému (postavením konštelácie). Sprievodca ich ďalej nepostupuje.

Akú mám záruku, že moje dôverné informácie nebudú zneužité?

Záruka je v osobe sprievodcu. Je v našom osobnom záujme tieto informácie uchovať, pretože iba tak je možné vybudovať vzájomnú dôveru, ktorá je základným predpokladom tejto práce. Rovnako tak v tom, ze oslovovanie je iba krstnými menami.

Stretáva sa iba uzavretá (vždy rovnaká) skupina?

Účasťou na jednom stretnutí pre Vás nevyplýva žiadna povinnosť sa následne zúčastňovať ďalšieho seminára. Teda nie je potreba byt členom, alebo sa zúčastňovať stále s rovnakými ľuďmi.

Aké témy je možné riešiť konšteláciami?

Konštelácie môžu vytvoriť náhľad na problém, môžu byť nástrojom na zmenu alebo tiež slúžiť ako tvorivý nastroj na hľadanie vhodného scenára. Možné témy na riešenie sú:

  • Návrat ku koreňom.
  • Nechcem byť ako môj otec / moja mama !
  • Chcem byť dobrý a neviem ako.
  • Neviem realizovať obchod (kúpiť či predať)
  • Nerozumiem si s otcom, mamou, partnerom, …vôbec ma nechápu..
  • Dopadne to vždy rovnako… na exkrement. (hovno je tradične slovo, ale už sa stalo „neslušne“.)
  • Neviem si nájsť partnera/ku.
  • Rozvod.
  • Moje deti sú nesamostatné, príliš živé, neovládateľné.
  • Zdravotné problémy.

A mnoho ďalších, ktoré prináša sám život a každému z nás zvlášť

Ako si vybrať správne konštelácie?

Osvedčilo sa riadiť pocitovo, nie rozumovo. Ten pocitový výber – pre každého správny – teda  jeho vlastný, je isť tam, kde ho to zaujme. Platí, že to prvé (prvý nápad) je vhodné. Viac tu.

Literatúra a zdroje

Malý výber:

K. Tepperwein – Je mi z teba zle!

A. Svijaš – Karma

Osho – Sloboda, Odvaha byť sám sebou

V. Savčenko, MUDr.– Svět tvých iluzí

D. Millman – Čísla života

R. Rohr, A. Elbert – Enneagram, Devět tváři duše

B. Hellinger – Rodinné konstelace, Imperativy lásky

–         Štěstí, které zůstává

–         Myšlenky o Bohu

B. Hellinger, G. Weber, H. Beaumont – Skryta symetrie lásky

J. J. Stam – Pole spojeni

W. Nelles – Rodinné konstelace

L. Zoja – Soumrak otců

C. P. Estes,Ph.D. – Ženy, které běhaly s vlky

M. Hrabica – Dar zdraví

R. Dahlke – Životní krize jako vývojová šance

K. Pollak – Žádná setkáni nejsou náhodná

J.Liedloff – Koncept kontinua

D. Deida – Cesta pravého muže

Mantak Chia, Michael Winn – Rozvíjení mužské sexuální energie

Mantak Chia, Maneewan Chia – Léčivá láska (kultivace ženské sexuální energie)

D.Deida – Cesta pravého muža, Keď ide o mužov.

.

.

Pomoc na ceste k úcte, k láske a životu.