Pred tým ako sa zúčastním

Je potrebné (nie nutné), aby sa účastník oboznámil (zistil si) informácie o:

rodina-všetkých členoch (ak sa to podarí) rodu zo strany otca aj matky do generácie pra pra rodičov aj o tých o ktorých sa v rodine nehovorilo (čierna ovca rodiny, podivín, blázon)

-predčasných úmrtiach  (dospelí do 50 rokov, pri pôrode, potrat,interrupcia, samovražda, vražda, nehody)

-tom, či niekto v rodine neúmyselné zabil alebo bol sám obeťou

-emigrácii, zmenách národnosti (bol niekto vyhostený, odišiel do exilu dobrovoľne, žije v cudzine)

-telesných postihnutiach

-nenaplnenej láske (zrušenie svadby a pod)

-účasti vo vojne, v légiách či odboji, v misiách, v  pracovných táboroch, väznení, vyhostení alebo zhabaní majetku

vydedení (prvý súrodenec)

-psychické ochorenia v rodine (liečba, „blázinec“ a pod.)

-rozvode, bol niekto adoptovaný, alebo bol daný na adopciu

-závislosti (alkohol, drogy a pod.)

-partnerke / partnerovi a ich skôr dôležitých partneroch z iných vzťahov (manželstvo, partnerstvo) a o deťoch z týchto vzťahov

-oboznámiť sa s podmienkami účasti

Poznámka:

Odporúčame si vytvoriť malý náčrt „rodostrom“(muž štvorec, žena kruh) do ktorého si vpísať poznámky. Je možné využiť aj bezplatný software pre tvorbu rodokmeňov.

K všetkým týmto informáciám pristupujeme ako ku dôverným. Ak o nich nechcete v priebehu seminára hovoriť, je vhodné pred jeho konaním sa individuálne porozprávať so sprievodcom konštelácie. Kontakt. . .

Pomoc na ceste k úcte, k láske a životu.