Po tom ako sa zúčastním

Ako účinkujú a čo robiť po absolvovaní konštelácii?

Na konci rozostavenia konštelácie je v podobe zážitku vytvorený nový, liečivý, vnútorný obraz, ktorý je treba ponechať pôsobiť.

To znamená prijať výsledok konštelácii a nechať sa viesť k zmene.

Akýkoľvek nesúhlas tichý, alebo vyslovený nahlas (prečo?, keby len.., atď) tento obraz a jeho pôsobenie oslabí ba až zničí.  Sila mysle a jej zámeru je obrovská! Aj tu platí sloboda voľby. Prijmem, alebo bojujem ďalej?
P1050152

Preto po návrate do každodenného života sa nedá predpovedať – aká bude reakcia. Okolie často cíti, že sa niečo deje alebo udialo, no nevie čo.

V nasledujúcich niekoľkých dňoch môžu doznievať niektoré procesy. Môžeme si to predstaviť ako keď sme zatrepali so sklenenou snehovou guľou – guľa (človek) ostáva z vonku rovnaký, ale padajúci sneh (doznievanie) spôsobí určité zmeny vnútra. Na tieto zmeny človek môže reagovať rôzne. Od prehnanej eufórie (už mi je všetko jasné a ja im ukážem…) po prehnanú citlivosť (smútok, plač).
Je potreba trpezlivo tieto zmeny prijať – nebojovať (vzdorovať). Odporúča sa v tomto období vyhnúť – odložiť zasadne rozhodnutia (napr. zmena prace a pod.)

Veľmi vhodné je:

  • venovať sa viac sebe  (teda dopriať si pohodu a venovať sa uzemňujúcej činnosti, či práci s telom, ktorá pomôže uvoľniť energie=to čo postupne sa vyplavuje z vnútra, relaxovať)
  • pri praktickej činnosti si spomenúť na liečive vety a občas si ich povedať znova
  • osobná konzultácia

Tiež sa môžu objaviť aj telesné reverzné reakcie (únava, teplota a pod). Tieto reakcie sú krátkodobe.
V prípade pretrvávania zvláštnosti je vhodné ich prekonzultovať s tým, kto konšteláciu staval.

Pomoc na ceste k úcte, k láske a životu.