Kontraindikácie

Konštelácie nie sú vhodné:

  • pri čerstvých traumách
  • pri epilepsii a ťažkej depresiiSnezienky
  • po celkovom oslabení organizmu napr. po vážnej chorobe, operácii a pod.
  • v prípade vážnej kardiovaskulárnej poruchy
  • ak užívate lieky ovplyvňujúce psychiku – psychofarmaká

Nutná konzultácia so sprievodcom konšteláciami pred účasťou na konšteláciách je potrebná v prípade:

  • lekárskej starostlivosti (svoju účasť najprv konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom)
  • výskytu ťažkých psychických porúch v najbližšej rodine
  • drogovej závislosti (iba v rámci odvykacej liečby a za prítomnosti terapeuta)
V čase seminára, alebo praktizovania konštelácii sú účastníci
za seba plne zodpovední.

 

Pomoc na ceste k úcte, k láske a životu.