Konkurencia.

Konštelácie pomáhajú nájsť to pravé miesto v celku. Ukazujú, že akákoľvek jednotlivosť- časť je vždy súčasťou čohosi väčšieho. Ako keď kvapka vody je súčasťou mora. Teda kvapka kvapke nie je konkurent.

V tomto kontexte, napriek tomu, že sa veľa hovorí o konkurencii, konkurencia neexistuje!

Avšak rovnako ako kdekoľvek inde aj tu je možnosť výberu…  Uskutočnenie výberu má svoju zákonitosť (zákon rezonancie).  Preto vždy si vyberiem správne.

Hlavne je však nezabudnúť nasledovať ten prvý nápad t.z. dať na prvý dojem (kam ma „to“ ťahá), pretože konštelácie nie sú o špekulácii, ale o prijatí.

.

.