Archív značiek: dávanie

Stratené pravidla pre život.

Akýkoľvek systém, teda aj život, sa vedome, alebo nevedome riadi určitými zákonitosťami. Tieto však sú často pokrivené a mnohokrát už ako pokrivene označované za „normálne“.
Dodržiavanie zákonitosti vedie k tomu, že systém aj sám obnoví svoje „fungovanie“, alebo v prípade pokrivených (normálnych) zotrvá ba až prehĺbi „nefunkčnosť“ . Vonkajší prejav nefunkčnosti mizne, alebo naopak…

Čo sú to za „tajomné normy“, ktorých dodržanie spôsobí obnovu?

Sú to určité pravidlá, ktoré môžme nazvať aj takto:

Úcta je práve to, čo spôsobuje, že tieto zákonitosti sú prirodzenou súčasťou života. Je to to, čo pomôže k tomu, že problém sa rozplynie bez toho, aby bolo potrebné ho riešiť.

Umožni, aby bezpodmienečná Láska pretekala cez každého člena a každý člen sa tak stál časťou nikdy nekončiaceho toku lásky a energie. Ak je každý na svojom mieste, život jednotlivých členov sa stáva šťastnýnaplnený.

„Hmm. Ja úctu mám, ale oni nie!“ Toto je tiež jedná typizovaná veta. A čo s tým? Existuje jedno tvrdenie, ktoré ukazuje smer:

Zmeň seba a zmeníš svet.

.

.

Upravené 17.11.2013