Rozvod a jeho vplyv na partnerov, rodičov a deti.

Nebo, more, zem.Medzi nebom a zemou existujú aj veci, na ktoré sme ešte meracie prístroje nevymysleli, ale ich vplyv na každého jedinca je zistiteľný.  Možno preto, že ten vplyv je možné zistiť až po rokoch, tak technika sa rozvíja míľovými skokmi, no vzťahy ľudí a ich rozvíjanie napredujú oveľa pomalšie. Spomeniem si na túto skutočnosť vždy, keď vidím počítač.

Čo ma počítač spoločné so vzťahmi? V 80 rokoch minulého storočia sa objavili prvé Sinclery či Atarička. Porovnať ich so súčasnosťou – s dnešnými PC znamená zistiť, že napredovanie techniky je neskutočne rýchle.  A vzťahy? Napredovali o porovnateľný skok?

Jeden klasik povedal: „Z hovien bič upletieš a aj s nim plesneš. Potom sa však nediv, kde všade ich nájdeš.“

Niečo podobné sa stáva, keď si dvaja nepripravení povedia svoje áno, alebo po spoločných rokoch už nie.  Zistenie pripravenosti je mozné aj otázkou: “ Kde som sa naučil zručnostiam, ktoré rozvíjajú vzťahy ľudí?“
Zvyčajná odpoveď je : „Tomu sa nepotrebujem učiť, to viem !
A tak to potom vyzerá. Keď k tomu prirátame kýmsi pridané hodnotenie ba až povinnosť o tom, že je treba byť dobrý, tak dielo je dokonané.

Miesto spolupráce vo vzťahu začne boj (vyhrať môže iba jeden) miesto tolerancie privlastňovanie a miesto dohody hľadanie kompromisov (ja chcem čaj ona chce kávu, dáme si kompromis = zmes čaju a kávy – chutí?) a pod.
Toto všetko prispieva k tomu, že v našom vnútri to prebieha úplne ináč (tam bič plesol), ako to hráme (voňavkujeme) navonok. A tak poznáme príslovia o otcovi a synovi, či o matke a Katke.
Prečo asi vznikli? Ako je možné, že to plati aj napriek tomu, že rokmi prebieha výmena? Zo synov sa stávajú otcovia a z Katiek matky. A ako je to v ich (synov a Katiek) partnerskom vzťahu? Niečo Vám to pripomína? Čo s tým? Zdá sa to ako čosi nemenné a trvale…takých zdaní však už bolo veľa 😉
Veľa sa rozkóduje prostredníctvom konštelácii. O tom som však písal už na inom mieste. Veľa napovedia aj málo známe zákonitosti.

V názvu článku sú partneri, rodičia a deti. Je to preto, lebo ako deti (aj keď sme už dávno podľa občianky dospelí) si musíme uvedomiť jednu skutočnosť.

Dieťa si svojho otca a mamu musí ctiť.
Avšak pozor!  Do vzťahu (tu doplniť meno svojho otca) a (tu doplniť meno svojej mamy) dieťaťu nič nie je.

Viac tu.

Niekedy pre rozvoj vzťahov medzi jednotlivcami je dobré pristúpiť aj k rozvodu. Práve okolo rozvodu však panuje množstvo mýtov či tabu, ale hlavne zaručených postupov – bojov. Je vôbec možné to urobiť zdravo? Či správne?
Tu si dovolím nenosiť drevo do lesa a použiť odpoveď už napísanú. Je to článok mojej učiteľky Zdenky Tuškovej, ktorý s jej dovolením uvádzam v pôvodnom znení bez titulkov.

Ako vždy však platí, že raz zažité je viac ako 1000 krát čítané. Rozvod boli a nastal pre nejaké príčiny a ak tieto príčiny v sebe (nie u partnera!!!) nenájdeme a neskultivujeme, tak je veľká pravdepodobnosť, že v ďalšom vzťahu si to zopakujeme v inej farbe 🙂