Za všetkým je krieda, alebo jav či udalosť ktorá nemá meno neexistuje? Časť 1.

Pracujúc ako učiteľ som kriedu používal nielen na písanie na tabuľu, ale aj na adresné upozornenie žiakov. Kriedou, ktorou už nešlo písať, som hádzal aj do žiakov venujúcich sa zámerne mnou nepožadovanej činnosti.Po prvotnom prekvapení žiakov a zistení, že aj trafím, stačilo už iba zodvihnúť ruku a nastal požadovaný efekt. Pre mňa to však bolo tiež nenásilné precvičenie boľavého ramena a…

Až jedného dňa na stretnutí s rodičmi mi jedna starostlivá mamka veľmi sugestívne vysvetlila, že hádzanie kriedy je vysoko nebezpečná činnosť. No a tá sa nezhoduje s profesiou učiteľa. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že krieda môže zasiahnuť sklo okuliarov a to po rozbití nezvratne poškodiť zrak. Ona ako zdravotná sestra to musí vedieť najlepšie, lebo sa s tým v ambulancii stretáva. Po chvíli argumentácie som pochopil, že strach ma veľké oči! …viac som kriedu nehádzal.

Tato udalosť však spôsobila, že som začal skúmať kde a kedy vzniká a načo je dobrý takýto typ strachu. Hľadal som a hľadal, no vždy som skončil pri narodení a strach sa javil ako niečo už raz dané. No nie je strach ako strach! Načo je dobrý tento druh umelého strachu som zistil, keď pod rúškom bezpečnosti sa uzákonila povinnosť detských bezpečnostných autosedačiek.

Nechápal som… štatistika však ukazovala a ukazuje, aké je toto bezpečnostné opatrenie užitočné, koľko deti už zachránila (štatistika nie sedačka). O tom, koľko ich poškodila mlčí. A znova paradox (nezhoda názvu a skutočnosti) ako môže „bezpečnostná“ sedačka poškodiť?

Pohyb je to čo zabezpečuje (hlavne) malému dieťaťu správny rozvoj počnúc svalovým systémom a tým kostry až po vestibulárne ústrojenstvo – zdroj nielen rovnováhy.

Z dnešného pohľadu som bol ako mladý otec veľmi nezodpovedný. Moje deti totiž pokojne spali na zložených zadných sedačkách (na dlhých cestách), či sa hrali medzi sedačkami, nie len keď sme sa presúvali autom z jedného konca Československa na druhy.  Čo tým chcem povedať? Angličania majú jedno porekadlo. Voľne preložené by znelo asi ako „Používaj to, alebo o to prídeš!“ A čo má toto spoločné so strachom a bezpečnostnými sedačkami pre deti?

Apelácia na to najdrahšie čo rodič má (deti) spôsobuje ich uviazanie do sedačiek (znehybnenie) a teda nepoužívanie toho základného pre zdravý rozvoj dieťaťa – pohybu a tým stratu postupného, teda prirodzeného zosilňovania organizmu a schopnosti adaptácie dieťaťa na zmenu polohy. Následok?
Môžeme seriózne riešiť o hodinu viac telocviku na základnej škole, kvalitnejšiu motiváciu k pohybu, poznáme lieky proti zvracaniu pri cestovaní, obezite či poškodeniu chrbtice atď. Číže načo je dobre používať strach?
Mne sa javí, že v konečnom dôsledku je to pre peniaze. Pre ich získanie!

Ďalším prvkom do mozaiky bol dokumentárny film, v ktorom sa rozoberali pogromy na Židov. Dôvodom pogromov bol ich majetok (teda peniaze) nadobudnuté ich šikovnosťou. Čo to je tá židovská šikovnosť? Jeden zo židovských vtipov ju dokonale popisuje.

Otec známy to majiteľ advokátskej kancelárie zveril synovi prípad. Syn mu po mesiaci s radosťou oznamuje, že prípad je vyriešený. Otec mu na to odpovedá: „Syn môj, ty si riadny idiot. Mňa tento prípad živil sedem rokov!“

Ďalším prvkom bolo zistenie, že na Ukrajine je Žid zakázané – hanlivé slovo (niečo ako u nás Cigáň) a miesto neho sa používa slovo Jevrej. Tu už bol krôčik k zisteniu, že ŽID je skratka spojenia slov Živut (žijúci) Iz (z) Dengov (peňazí) a preto sa slovo stalo tam kde je to zrozumiteľné nevhodne.

Už dávno to však neplatí iba o Židoch! My Slováci (a nie len) sme úžasné prispôsobiví. Na našu „prispôsobivosť“ mame aj svoje príslovie – Poturčenec horší od Turka. Ako vrchol tohto „prispôsobenia“ považujem konanie Janičiarov – majstrov v minulosti iba bojového umenia. Že to bolo dávno? No posledný príklad dokonalého poturčenia, ba až janičiarstva je napr. schválenie zákona o čipovaní domácich zvierat…

V súčasnosti ľudí žijúcich z peňazí (parazitov) mame už nie len v tom jednom vyvolenom národe, ale aj ľudí rozdielnych národností – no vždy akoby vyvolených, lepších…

Žijúc ešte trošku dlhšie, k tomu prirátajúc pomaličké zmeny slovenského jazyka vedúce k zahmlievaniu významu a k tomu prerozprávanie (víťazná historická úprava) niektorých javov z minulosti by spôsobilo, že prestanem tomu rozumieť až zabudnem dejiny – stratím korene.  To zmiešané so strachom – ovládateľnosť – manipulácia do želaného stavu (aj janičiarstva) zaručená.   Pokračovanie.

Návrat.