Zákutia spoločenského správania sa – čestné miesto.

Môže čestné miesto spôsobovať problémy, či nebodaj byť nevhodné? Ak existuje čestné miesto, tak existuje aj miesto iné, že? A zvyčajné to opačné slovo tvoríme predponou ne-. Teda opačné miesto by malo byť ne-čestné.  Skutočne je nečestné? Však pravidla spoločenského správania – etikety majú jasné, kde a pre koho je čestné miesto určené! A mlčky je určené aj to miesto o ktorom sa nehovorí – nečestné.

O etikete sa tvrdí, že je súborom pravidiel zostavených zo spoločenských zvyklosti. A tu sme u jadra – spoločenské zvyklosti. Toto slovné spojenie nám automaticky vytvára podvedomý obraz autority v podobe veľkého množstva ľudí, ktorí čosi dodržiavajú. A už poriadne dlho!

To je sila slova! Slovom vytvárame obraz do podvedomého pôsobenia!

No a ja (my) predsa nechcem byť odľud tak pokračujem v nasledovaní niečoho o čom už ani neuvažujem. Však načo uvažovať? O pravidlách sa predsa neuvažuje (sú dané) a dobrý človek pravidla dodržuje!

A tak už automaticky ženy (aby umožnili mužom byť galantnými) sa stavajú na pravú stranu a muži neprotestujú. Však autorita etikety s tým súhlasí, že? Etiketa, však nič nehovorí o energetike človeka.

Tak nič nebráni tomu, aby čestné miesto ženy po pravej strane muža bolo a je znova iba skrytý proces prepólovania  – čiže posilňovanie toho mužského v žene a jeho potláčania v mužovi.

Jang – jin sú známe pojmy z čínskej medicíny. Jej tisíce ročná  skúsenosť hovorí, že nerovnováha v organizme (systéme) spôsobí disharmóniu – nemoc. K vyliečeniu – nastoleniu harmónie (rovnováhy) – je (podľa čínskej tradičnej medicíny, no aj podľa fyziky) potreba čosi posilniť a opak oslabiť. Jang - jing

Mam pocit, že pravé táto znalosť sa využila pri tvorbe spoločenského pravidla o čestnom mieste ženy pri mužovi!

No miesto vytvárania rovnováhy sa úmyselné vytvára disharmónia.

Označenie jang sa používa pre mužskú energiu a jin pre ženskú. Rovnako tak učenia, ktoré tieto pojmy používajú, učia, že každý celok obsahuje obe energie. Teda aj človek (aj dvojica)!

No a pravá strana človeka je energeticky mužskáľavá strana ženská. Čiže správna (NIE čestná) strana je pre muža (posilnenie mužských energii) pravá a pre ženu (ženských energii) ľavá.

No a ako dosiahnuť aby skryté ostalo skrytým? Podľa etikety pri vstupe napríklad do reštaurácie ma žena nechať muža vojsť prvého a nechať ho vybrať miesto. No pri vychádzaní už ma isť prvá a na svoje čestné miesto. Dôvodov (umelých, no nadovšetko logických) prečo sa to tak ma diať je množstvo.

No osobná skúsenosť hovorí nad všetky umele dôvody, alebo raz videné je nad tisíc krát počuté či čítané. Skúste pozorovať dvojicu (muž a žena) v reštaurácií, či inde v obmedzenom priestore, keď žena vstupuje prvá a určuje miesto..

Tu je markantne viditeľné ako je zmätená, ako sa tu necíti doma. Rovnako tak sa to zviditeľní, ak muž (v ženských energiách) „konzultuje“ miesto sedenia  – prenesie rozhodnutie na ženu.

Prax rodinných konštelácii ukazuje, že akési čestné, či jeho opak nečestné, miesto neexistuje.

Sú však miesta správne a nesprávne. No a zaujatie správneho miesta posilňuje harmóniu systému. To spoločensky správne – čestné miesto pôsobí opačne. Ako vždy v živote, zvoli si každý sám.

Ostane však nevypovedaná otázka… O čo ide spoločnosti, ak vytvára-uznáva pravidlá, ktoré ničia harmóniu?

Návrat