Zákutia spoločenského správania sa – čestné miesto.

Môže čestné miesto spôsobovať problémy, či nebodaj byť nevhodné? Ak existuje čestné miesto, tak existuje aj miesto iné, že? A zvyčajné to opačné slovo tvoríme predponou ne-. Teda opačné miesto by malo byť ne-čestné.  Skutočne je nečestné? Však pravidla spoločenského správania – etikety majú jasné, kde a pre koho je čestné miesto určené! A mlčky je určené aj to miesto o ktorom sa nehovorí – nečestné.

O etikete sa tvrdí, že je súborom pravidiel zostavených zo spoločenských zvyklosti. A tu sme u jadra – spoločenské zvyklosti. Toto slovné spojenie nám aicky vytvára podvedomý obraz autority v podobe veľkého množstva ľudí, ktorí čosi dodržiavajú. A už poriadne dlho!

To je sila slova! Slovom vytvárame obraz do podvedomého pôsobenia!

No a ja (my) predsa nechcem byť odľud tak pokračujem v nasledovaní niečoho o čom už ani neuvažujem. Však načo uvažovať? O pravidlách sa predsa neuvažuje (sú dané) a dobrý človek pravidla dodržuje!

A tak už aicky ženy (aby umožnili mužom byť galantnými) sa stavajú na pravú stranu a muži neprotestujú. Však autorita etikety s tým súhlasí, že? Etiketa, však nič nehovorí o energetike človeka.

Tak nič nebráni tomu, aby čestné miesto ženy po pravej strane muža bolo a je znova iba skrytý proces prepólovania  – čiže posilňovanie toho mužského v žene a jeho potláčania v mužovi.

Jang – jin sú známe pojmy z čínskej medicíny. Jej tisíce ročná  skúsenosť hovorí, že nerovnováha v organizme (systéme) spôsobí disharmóniu – nemoc. K vyliečeniu – nastoleniu harmónie (rovnováhy) – je (podľa čínskej tradičnej medicíny, no aj podľa fyziky) potreba čosi posilniť a opak oslabiť. Jang - jing

Mam pocit, že pravé táto znalosť sa využila pri tvorbe spoločenského pravidla o čestnom mieste ženy pri mužovi!

No miesto vytvárania rovnováhy sa úmyselné vytvára disharmónia.

Označenie jang sa používa pre mužskú energiu a jin pre ženskú. Rovnako tak učenia, ktoré tieto pojmy používajú, učia, že každý celok obsahuje obe energie. Teda aj človek (aj dvojica)!

No a pravá strana človeka je energeticky mužskáľavá strana ženská. Čiže správna (NIE čestná) strana je pre muža (posilnenie mužských energii) pravá a pre ženu (ženských energii) ľavá.

No a ako dosiahnuť aby skryté ostalo skrytým? Podľa etikety pri vstupe napríklad do reštaurácie ma žena nechať muža vojsť prvého a nechať ho vybrať miesto. No pri vychádzaní už ma isť prvá a na svoje čestné miesto. Dôvodov (umelých, no nadovšetko logických) prečo sa to tak ma diať je množstvo.

No osobná skúsenosť hovorí nad všetky umele dôvody, alebo raz videné je nad tisíc krát počuté či čítané. Skúste pozorovať dvojicu (muž a žena) v reštaurácií, či inde v obmedzenom priestore, keď žena vstupuje prvá a určuje miesto..

Tu je markantne viditeľné ako je zmätená, ako sa tu necíti doma. Rovnako tak sa to zviditeľní, ak muž (v ženských energiách) „konzultuje“ miesto sedenia  – prenesie rozhodnutie na ženu.

Prax rodinných konštelácii ukazuje, že akési čestné, či jeho opak nečestné, miesto neexistuje.

Sú však miesta správne a nesprávne. No a zaujatie správneho miesta posilňuje harmóniu systému. To spoločensky správne – čestné miesto pôsobí opačne. Ako vždy v živote, zvoli si každý sám.

Ostane však nevypovedaná otázka… O čo ide spoločnosti, ak vytvára-uznáva pravidlá, ktoré ničia harmóniu?

Návrat

Ženská antikoncepcia ako pilier degradácie.

Hormonálna antikoncepcia ako vrchol antikoncepcie je už mnohokrát rozoberaná téma. Ako snáď každá vec, aj antikoncepcia, rozdelila ľudí v celom spektre znázornené na úsečke od plus cez O až po mínus. A tak chválospevovzatracovaní je dosť. Ako však pomáha degradovať partnerský vzťah muža a ženy – tandem muž a žena? Mám pocit, že zase veľmi jednoducho a tak dômyselne.

Milovanie sa muža a ženy to nie je iba o tom ako dopraviť spermiu k vajíčku. To je iba materiálny pohľad. Tu o milovaní sa nemôže byt ani reč! Skôr by som sa priklonil k inseminácii alebo športu zvanom sex so všetkými následkami.

Berie sa už ako normálne, že muž kúpi (preplatí) žene napr. pilulky a za to si môže „bezpečne užívať“. Ako keby tvorenie bolo nebezpečné! Miesto partnerského spolužitia nastáva obchodný vzťah.

Skutočne si však muž aj žena užívajú? Mne to znova vychádza, že zdanie (užívanie si) klame. Pod pláštikom užívania sa skrýva zámena pólov. Znova sa zo ženy energeticky stáva muž a z muža žena.

Energia tvorenia – sexuálna energia sa použije miesto tvorenia ako nastroj ničenia oboch aktérov. Ako?Povoden Kezmarok

Energia ženy sa často prirovnáva k vode. A voda je skutočné ohromná sila! Musí však byť správne nasmerovaná (napr. regulácia toku) inak spôsobí škodu na okolí (povodne), alebo sa sama ničí (stojaca, zahnívajúca voda). Do úlohy smerovača ženy bol a je postavený muž. Ukazuje sa, že tak je to v partnerstve – tandeme dané. To smerovanie – regulácia však nie je násilná, ako použitím bagru a buldozéru, ale prirodzená.

Stovky rokov rieky fungovali bez nutnosti násilnej regulácie.

Voda si sama vybrala-zvolila – vydala sa!

Komusi však vyhovovalo a vyhovuje, že vzťah muža a ženy sa dal do nestabilnej polohy a regulácia je násilná. Násilie – to sú tie všetky argumenty a reči vedené o tom ako jedno pohlavie je lepšie ako druhé, ako jedno pohlavie druhému iba ubližovalo, či sa muselo obetovať… (Poľský film Sexmisia bol v tomto smere nadčasový.)

Z mužskej úlohy prirodzeného (žeby od prirodzenia?) regulátora sa stal obmedzovací element. Obmedzovač – breh však má svoj limit – čo nám príroda stále ukazuje. Nazbiera sa toľko vody, až voda prekoná breh-obmedzenie. Vtedy voda ničí všetko..

Presne to sa teraz deje. Ženám sa zamlčuje, že tak ako voda, aj ony si majú vybrať svoj regulátor (vydať sa=odovzdať sa) a žiť plnohodnotný život v mieste, kde muž vystaval brehy. Tie brehy však majú za úlohu vodu chrániť! Miesto toho ženy likvidujú brehy..
Ženy (a nie len ich) sa učí ako manipulovať – robiť kompromisy. (Chlap je hlava, ale ty musíš byt ten krk!) alebo pôsobením vírusu obaja (muž aj žena) „vedia“ svoje miesto – obetujú sa. A tak  už dlho si ženy berú mužov (majú ďalšie dieťa,že?) a muži sa vydávajú …

Energeticky princíp pôsobenia ženskej antikoncepcie je, že Žena jej používaním sama-dobrovoľne opusti energiu ženy a vojde do energie mužov. Miesto prijímania chce regulovať.  Stáva sa krkom – mení regulátor (muža) na obmedzovací článok a tak muža aj vníma!  „Muž“ však vôbec nezaostáva. Využije „príležitosť“ a použije nádobu na semeno (ženu) v očakávaní, že „tak toto je ono!“. A účel je splnený…

Inak povedané, miesto použitia energie na tvorbu (vlastný rozvoj, potomstvo) sa použije na ničenie – degradáciu.
Muž mrhá svojim semenom a tým svojou silou – chradne a nepomôžu ani modré pilulky! Žena sa zbavuje svojej ženskosti a tvorivosti. Tým príťažlivosti pre skutočného muža.  Následne sa…tu si stačí doplniť tie ďalšie následky na zdraví, na rodine, na spoločnosti.

A sme znova tam, kde to komusi vyhovuje, stávame sa tovarom (degradujeme) a podporujeme biznis. Na rodinný život nie je čas.

 Návrat

Upravené 20. marca 2014