Ženská antikoncepcia ako pilier degradácie.

Hormonálna antikoncepcia ako vrchol antikoncepcie je už mnohokrát rozoberaná téma. Ako snáď každá vec, aj antikoncepcia, rozdelila ľudí v celom spektre znázornené na úsečke od plus cez O až po mínus. A tak chválospevovzatracovaní je dosť. Ako však pomáha degradovať partnerský vzťah muža a ženy – tandem muž a žena? Mám pocit, že zase veľmi jednoducho a tak dômyselne.

Milovanie sa muža a ženy to nie je iba o tom ako dopraviť spermiu k vajíčku. To je iba materiálny pohľad. Tu o milovaní sa nemôže byt ani reč! Skôr by som sa priklonil k inseminácii alebo športu zvanom sex so všetkými následkami.

Berie sa už ako normálne, že muž kúpi (preplatí) žene napr. pilulky a za to si môže „bezpečne užívať“. Ako keby tvorenie bolo nebezpečné! Miesto partnerského spolužitia nastáva obchodný vzťah.

Skutočne si však muž aj žena užívajú? Mne to znova vychádza, že zdanie (užívanie si) klame. Pod pláštikom užívania sa skrýva zámena pólov. Znova sa zo ženy energeticky stáva muž a z muža žena.

Energia tvorenia – sexuálna energia sa použije miesto tvorenia ako nastroj ničenia oboch aktérov. Ako?Povoden Kezmarok

Energia ženy sa často prirovnáva k vode. A voda je skutočné ohromná sila! Musí však byť správne nasmerovaná (napr. regulácia toku) inak spôsobí škodu na okolí (povodne), alebo sa sama ničí (stojaca, zahnívajúca voda). Do úlohy smerovača ženy bol a je postavený muž. Ukazuje sa, že tak je to v partnerstve – tandeme dané. To smerovanie – regulácia však nie je násilná, ako použitím bagru a buldozéru, ale prirodzená.

Stovky rokov rieky fungovali bez nutnosti násilnej regulácie.

Voda si sama vybrala-zvolila – vydala sa!

Komusi však vyhovovalo a vyhovuje, že vzťah muža a ženy sa dal do nestabilnej polohy a regulácia je násilná. Násilie – to sú tie všetky argumenty a reči vedené o tom ako jedno pohlavie je lepšie ako druhé, ako jedno pohlavie druhému iba ubližovalo, či sa muselo obetovať… (Poľský film Sexmisia bol v tomto smere nadčasový.)

Z mužskej úlohy prirodzeného (žeby od prirodzenia?) regulátora sa stal obmedzovací element. Obmedzovač – breh však má svoj limit – čo nám príroda stále ukazuje. Nazbiera sa toľko vody, až voda prekoná breh-obmedzenie. Vtedy voda ničí všetko..

Presne to sa teraz deje. Ženám sa zamlčuje, že tak ako voda, aj ony si majú vybrať svoj regulátor (vydať sa=odovzdať sa) a žiť plnohodnotný život v mieste, kde muž vystaval brehy. Tie brehy však majú za úlohu vodu chrániť! Miesto toho ženy likvidujú brehy..
Ženy (a nie len ich) sa učí ako manipulovať – robiť kompromisy. (Chlap je hlava, ale ty musíš byt ten krk!) alebo pôsobením vírusu obaja (muž aj žena) „vedia“ svoje miesto – obetujú sa. A tak  už dlho si ženy berú mužov (majú ďalšie dieťa,že?) a muži sa vydávajú …

Energeticky princíp pôsobenia ženskej antikoncepcie je, že Žena jej používaním sama-dobrovoľne opusti energiu ženy a vojde do energie mužov. Miesto prijímania chce regulovať.  Stáva sa krkom – mení regulátor (muža) na obmedzovací článok a tak muža aj vníma!  „Muž“ však vôbec nezaostáva. Využije „príležitosť“ a použije nádobu na semeno (ženu) v očakávaní, že „tak toto je ono!“. A účel je splnený…

Inak povedané, miesto použitia energie na tvorbu (vlastný rozvoj, potomstvo) sa použije na ničenie – degradáciu.
Muž mrhá svojim semenom a tým svojou silou – chradne a nepomôžu ani modré pilulky! Žena sa zbavuje svojej ženskosti a tvorivosti. Tým príťažlivosti pre skutočného muža.  Následne sa…tu si stačí doplniť tie ďalšie následky na zdraví, na rodine, na spoločnosti.

A sme znova tam, kde to komusi vyhovuje, stávame sa tovarom (degradujeme) a podporujeme biznis. Na rodinný život nie je čas.

 Návrat

Upravené 20. marca 2014