Emancipácia žien, alebo džin bez fľaše.

Súboj pohlaví, či ktoré pohlavie je lepšie, či … dá sa nájsť mnoho porovnaní a mnoho teórií prečo je to či ono pohlavie lepšie.Tu je však už prvý háčik na udičku zvanú devastácia.

Množstvo ľudí je presvedčených (je to ich premisa), že stačí byť vlastníkom pohlavia a viem všetko! Muž je mužom a žena je ženou. Ba čo viac! Vlastnenie pohlavia ma jednoznačne oprávňuje k tomu, že viem, že tá krava (rozumej žena) nie je žena a tá sviňa (rozumej muž) nie je muž! Tu sa háčik nazýva neznalosť.

Otázka však je, či je potreba byť tým lepším pohlavím?

Mne sa javí, že stačí iba byť. No každú chvíľu je počuť akýsi argument o tom, že ..a tu si milý čitateľu doplň to čo počuješ o mužoch či ženách.

Mám pocit, že je jedno aký argument či zdôvodnenie tam bude. Dôvod?

Tak ako ktosi, či čosi vytvorilo deň a noc, svetlo a tmu a iné protiklady, tak vznikol  muž aj žena. Tak ako každý protiklad ma svoje vlastnosti, tak aj muž aj žena ma tie svoje (chvála Bohu). To je tá krása rozmanitosti!

V prírode som sa nestretol s tým, aby jeden protiklad sa potreboval emancipovať s druhým protikladom. (Miesto emancipácie existuje jednoducho zmena pohlavia so všetkými! dôsledkami.)
Na dôvažok príroda nám každý rok ukazuje (predlžovanie a skracovanie dňa) teda, že ak jeden sa rozťahuje, tak ten druhy sa musí zmenšovať a rovnováha je iba chvíľu.

Z toho mi vyšlo jedno ponaučenie, že ak chcem tu rovnováhu zachovať dlhšie, tak si musím strážiť hranice. Sú to však moje vlastné hranice, cez ktoré nesmiem ja prejsť k inému pólu (nerozťahovať sa), ale rovnako tak si ich uchrániť (nezmenšovať sa)!

U ľudí to však ktosi vymyslel, že ženy sa musia emancipovať a musia. No a aby to mohli, tak muži tiež musia – ženy emancipovať (čo iné sú povinné percentá).

Skúšam si predstaviť ako by sa emancipovalo auto s traktorom, však sú to motore vozidla, že?

Ladná, krásna limuzína (auto) by sa chcelo vyrovnať traktoru. Že je to blud? Ale no, však stačí tak malo. Vyasfaltovať pole, zakázať ťahanie pluhu a prikázať percentá…

Mám taký pocit, že pravé toto – znásilnenie sa v našej ľudskej spoločnosti deje. Prečo však emancipácia by mala devastovať ľudí? Však koľko, na pohľad krásnych, dôvodov je pre jej obhajobu.

Či chcem, alebo nechcem súhlasiť, tak muž aj žena majú svoje kvality, ktoré si dokážu udržať a rozvinúť ich iba ak ostanú muž mužom a žena ženou. No nie len pohlavím, ale hlavne energeticky! Akosi tak je to urobené.

Muži môžu čerpať svoju mužskú silu (energiu) od mužských predkov a ženy od ženských predkov. To vytvára vo vnútri každého niečo ako magnet no s opačným pólom. Teda muži jeden pól a ženy opačný pól. No a ako malé dieťa ma naučili, že opačné póly sa priťahujúrovnaké póly sa odpudzujú. A čo je emancipácia?

Mam pocit, že to je prepólovanie. Pod rúškom čohosi (dôvod sa nájde) sa mužov tlačí do energii žien a ženy sa tlačia do energii, kde nie sú doma. Áno, ženy sa samé tlačia tam, kde nie sú doma. Je to ich prirodzenosť. Prirodzenosť zaplniť voľné miesto. Tam je však ich ženská sila aicky znižovaná, ale navršuje sa ich mužská lebo pôsobí mužská energia. A dôsledok? Devastácia – duševná, emóčna aj fyzická.

Ženy sú energeticky omnoho silnejšie ako muži a tak devastácia u nich prebieha nepozorovane, ale o to úspešnejšie. Až jedného dňa už je toho tak veľa, že… už nie je čo vyoperovať…a keby som sa mala o koho oprieť…no zvyk je železná košeľa. A prichádzajú na rad hrdinské činy.

Muži odchodom z mužských energii a účinkom ženských energii sa menia tak, že svoju mužskosť potrebujú dokazovať, čo je zase voda na mlyn devastácie.

 Život však má riešenie pre akúkoľvek odchýlku, teda aj pre toto a vždy sa akosi stane, že sa stretnú dvaja (rôzne polovaní, čo ich pritiahne k sebe) a dar žitia pokračuje ďalej. Stále nám prináša možnosť pochopenia, teda učenia sa ako to vlastne je. A ako to teda je?

Javí sa mi, že rozvojom a posilnením seba (muž mužské, žena ženské) za predpokladu vzájomnej úcty (stráženie hraníc) dochádza k naplneniu rovnocenného spolunažívania muža a ženy – predpokladu pokračovania raja na zemi.

Teda žiadne dokazovanie, že ja som ten/tá lepší/a, ale ja som a bodka.

Návrat