Za všetkým je krieda, alebo jav či udalosť ktorá nemá meno neexistuje? Časť 3.

Pred čítaním tohoto článku doporučujem prečítať najprv časť 1 a časť 2.

Aký je teda „princíp prace“ tohto sofistikovaného učenia?
Každý človek (bez ohľadu na vek) je dieťa – má svojich rodičov. Úcta k obom rodičom (a následné k celému rodu) mu umožňuje mať k dispozícii určitý energeticky potenciál, kedy potrebuje minimum pomoci z vonku a hlavne je neriaditeľný strachom.

Porušenie princípu úcty k rodičom vedie k zablokovaniu tejto energie, k strate kontaktu so svojim rodom, k strate koreňov. Tak je jednoduché vytvoriť ľahko manipulovateľného mankurta ba až janičiara.

V kresťanstve existuje slovne prikázanie (vytvára sa dojem) o úcte k otcovi a matke. No obrazovo sa (účinnejšie) tato úcta spochybňuje a vytvára sa (podprahový) obraz nenávisti k otcovi. Otec je v obrazoch všade zamlčaný (podobne ako v etikete nie je nikde písané o tom kto, je na inej strane čestného miesta), teda akoby ani nebol.

Zobrazuje sa však trápenie matky pre syna a čo viac aj syn trpí ba dokonca bol mučený a zabitý.. Neviditeľný otec pod rúškou „lásky“ necháva obetovať syna. Toho syna, ktorého tz. pestún naopak ochránil pred smrťou ešte ako nemluvňa. Naviac syn je umelo vytrhnutý z hierarchie a postavený na úroveň otca. Otázka znie. Kto je dôveryhodný, takýto otec, či pestún? Má záujem dobrý syn sa stať zlým otcom?

A tak v podvedomí matiek sa vytvorila potreba chrániť svoje dieťa pred takým otcom a takým svetom (však pre zlý svet musel syn umrieť) a pomôcť jej môže iba „pestún“…

Realita života ukazuje, že až priveľmi často krásny vzťah muža a ženy po narodení dieťaťa konči a ani jeden z účastníkov nevie prečo.  Logických (vedecky zdôvodnených) dôvodov je však o to viac!
Prvotný vzťah ženy k mužovi je prehlušený strachom o dieťa. Keďže dieťa citlivo vníma všetko okolo, tak veľmi rýchlo zisti, že iba okolo neho sa toči svet, že je prvé. Intervencia otca v podobe nastolenia poriadku (hierarchie) je zvyčajné neúčinná. O to viac je vnímaná ako potvrdenie strachu matky a zvýšenie ochrany.

Neustále obrazové pôsobenie kresťanstva v podobe obrazov z krížovej cesty, či „tradičného“ (v každej poriadnej rodine) rozmiestnenia symbolov ukrižovaného syna, obrazu syna – dobráka – s dobrým srdcom a obrazu starostlivej no nekonečne trpiacej matky to mlčky potvrdzuje.

A tam kde je utrpenie, tam je aj ten kto ho spôsobuje o to horšie, keď oficiálne je nepomenovaný.

Keďže matka prenáša všetko čo cíti v tehotenstve na dieťa a to svoje pred tým preniesol aj otec pri plodení potomka, tak čo asi môže potomok dostať do vienka? A čo už narodený potomok v rodine?
Ten okrem dedičstva od rodičov aj pôsobením energii v rodine stráca úctu k sebe samému (však v podstate je polovica otec a polovica mama). Tak sa následky na ďalšie narodené generácie zväčšujú. Tým je zaručený synergicky efekt do budúcna.

Zákernosť pôsobenia tohto učenia nie je iba takáto jednoduchá. Sú tam aj ďalšie poistky – udičky. Napríklad Judášových 30 strieborných ukazuje, že zrada za peniaze je chránená. Stáva sa obyčajným obchodom, bez ktorého sa ani dobro nemôže realizovať.

Ďalšia udička je v podobe skrytého nabádania k nečinnosti. Potreba trpieť pre dosiahnutie cieľa, sa prejavuje vlastnou nečinnosťou v jarme utrpenia a dokonca radosťou, že sa našiel ten čo to utrpenie spôsobuje. No a keď sa nenašiel, tak bude určený – teda on už je, no mlčí sa o tom. Teda život v utrpení v prítomnosti zaručuje v imaginárnej budúcnosti imaginárnu odmenu. Keď však trpiaci dosiahne svoj osobný limit, veľmi často vyslovuje prosbu, aby bol jeho život ukončený…

Aký mám dôvod o tomto všetkom písať?

Ak sa na človeka budem pozerať ako na energetickú nádobu, tak od narodenia som naplnený energiou strachu od generácii predkov. Pokračuje to vychovávaním – (de)formovaním tiež v strachu.

Za takýchto predpokladov je akákoľvek forma nápravy problémov, starosti, chorôb a nešťastných udalosti, ktoré sa objavujú za použitia rôznych metód liečenia a terapií iba dočasným riešením.

Dočasným, pretože som neschopný sa naplniť aj niečím iným. Som totiž plný strachu! Nič iné sa už nevojde.

Cieľom napísania tejto trilógie je vysloviť to zámerne zamlčané a načrtnúť cestu.
Žiadny boj proti ani za, či dehonestácia veriacich i neveriacich ľudí.

A kto chce, cestu nájde ako.. Raz na futbalovom zápase sa ma spýtali: „Komu fandíš? Žiline či Slovanu? Odpovedal som futbalu. Možno preto už na zápasy mužstiev nechodím, no futbal mám rád!

Na tomto dialógu je možné vysvetliť ešte jednu rafinovanosť vplyvu kresťanstva. Je to pôsobenie vytvárajúce neustále prílev nových a nových, lepších a ešte lepších jedincov (mužstiev).

Tento proces je základom pre vznik teórii v ktorých sa vykresľuje pre ľudí nejaká spravodlivosť, či rovnosť či.. sú to všetky možné –izmus(y). Preferenciu určitého –izmu majú vo svojich programových vyhláseniach všetky „mužstva“-strany, či hnutia atď. A ako fungujú?
Vždy rovnako.  Stále je určený niekto, kto určuje či „sa volí“ za, proti alebo sa nevoli. Stranícka disciplína funguje nezávisle na názvu strany, či osobnom sľube už aj demokraticky zvoleného poslanca!

Dejiny ukazujú, že akákoľvek revolučná či iná násilná zmena, aj keď s dobrým úmyslom, bola odsúdená inou („lepšou“) skupinou, alebo skončila udalosťou ktorá sa spomína v tvrdení, že revolúcia žerie svoje deti.

Kresťanstvo, týmto podprahovým pôsobením (rozložením rodiny), vytvorilo samo opakovaciu slučku z ktorej zdanlivo niet východiska. Našťastie iba zdanlivo! Uvedomenie si jeho významu pri vytváraní strachu a jeho prerastenia do -izmus(ov) je prvý krok.

Tie ďalšie môžu potom nenásilne nasledovať. Tak ako zo svojej energetickej nádoby začnem ja sám vyprázdňovať strach, začne prichádzať do nej bezpodmienečná Láska.
Jej príchodom sa otvorí cesta pre pochopenie, ako boli a aj sú obaja MUŽ a aj ŽENA pod rôznymi logicky znejúcimi (dokonca vedeckými dôkazmi) zámienkami zneužívaný a používaný.
Tým sa vytvoria podmienky pre vytváranie rodín založených na vzájomnej úcte. Čerešničkou vo vzájomnom spolunažívaní budú potom potomkovia, ktorí nebudú mať potrebu byť iní.

To povedie k zániku „mužstiev“ a futbal bude hrať každý, no rovnako tak sa kochať aj krásou hry.

S odstupom času s obdivom pozerám na toho kto vymyslel túto sofistikovanú metódu ovládania (parazitovania) a dokázal ju v podobe úžasného pre-rozprávania rozšíriť a zabezpečiť mechanizmus pre jej samošírenie.

Návrat.