Archív značiek: devastacia

Tisíc krát nič, alebo maličkosti meniace raj v peklo.

Málokto pozná príbeh o tom ako uvariť žabu zaživa. Však kto by už chcel takto týrať chudáka žabiaka či žabu. No predsa je dobre tento príbeh poznať z dôvodu poznania istých súvislosti. Spoznanie tohto príbehu ma naviedlo na moju cestu zmeny.zaba Bojnice

Veľkú osvetu v tomto smere (poznania príbehu) vykonáva MUDr. Savčenko a od neho som tento príbeh počul. Podstata je v tom, že postupne vykonávanie maličkých zmien vedie v konečnom dôsledku ku katastrofe – v príbehu dlhodobá maličká zmena teploty vedie k uvareniu žaby.

Takéto dlhodobé maličké zmeny (spôsobujúce devastáciu)  som si všimol aj v živote ľudí a veľakrát rozoznať ich sofistikované pôsobenie je prekvapujúco jednoduché.

Pomenovaním tohoto pôsobenia zistime, že na rozdiel od uvarenej žaby je človek schopný maličkými zmenami (krôčikmi) sa dopracovať k žitiu svojho Života – k raju na zemi.

Rytmus života, alebo kroky znamenajúce stres.

Ďalšie maličké, no sofistikované pôsobenie, zamerané na devastáciu osobnosti človeka je možné spozorovať iba za cenu zmeny vlastných premís (základných tvrdení, presvedčení – východiskové časti úsudku – na ktoré nepotrebujeme dôkazy)

Ak začneme vnímať ľudskú bytosť nie len ako hmatateľné – fyzické telo, ale aj ako telo energetické (prirovnal by som to k rozhlasovému, či televíznemu vysielaču a zároveň aj k rozhlasovému či televíznemu prijímaču), alebo ešte lepšie ako nádobu plnú rôznych energii, tak odrazu sa objaví súvis aj v iných skutočnostiach.

Emancipácia žien, alebo džin bez fľaše.

Ženská antikoncepcia ako pilier degradácie.

Zákutia spoločenského správania sa – čestné miesto.

Za všetkým je krieda, alebo jav či udalosť ktorá nemá meno neexistuje? 

.

Upravené 4. decembra 2013